Bắt đầu kinh doanh giày dép Quảng Châu thì cần vốn bao nhiêu?

Bắt đầu kinh doanh giày dép Quảng Châu thì cần vốn bao nhiêu?

Bắt đầu kinh doanh giày dép Quảng Châu thì cần vốn bao nhiêu?