117166346_2551053815207155_6930325173780735392_n

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc :HỒNG, NUDE
-Kiểu dáng: thời trang