0a1cdb7878a984f7ddb8

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc : trắng
-Kiểu dáng: thời trang