10f10a5ca58d59d3009c

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc : nude, xanh
-Kiểu dáng: thời trang