3693833824e9d8b781f8

chất su mềm dẻo đi êm chân cực
màu: nude, đen
🤖Size 35/39
💸Sỉ 90k