116162784_2963567927086153_8331715235809838277_n

Chất da mềm đi êm chân cực
Màu sắc: đen, xanh, hồng
Size:35/39