116131958_682919085772793_2140442972173269378_n

Chất da mềm đi êm chân cực
Màu sắc: đen, xanh, hồng
Size:35/39