6064d92e8dff71a128ee

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc : đen, nude
-Kiểu dáng: thời trang