5d4b254f719e8dc0d48f

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc : đen, nude
-Kiểu dáng: thời trang