848a20ca831b7f45260a

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc : trắng
-Kiểu dáng: thời trang