f5287317ddc6219878d7

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc : nude, xanh
-Kiểu dáng: thời trang