794eb9c61617ea49b306

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc : nude, xanh
-Kiểu dáng: thời trang