01994649e99815c64c89

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc : nude, xanh
-Kiểu dáng: thời trang