116797944_743623019802723_6955209786464934958_n

Chất da mềm đi êm chân cực
Màu sắc: đen, xanh, hồng
Size:35/39