116592318_845072812697174_5313758481173519833_n

Chất da mềm đi êm chân cực
Màu sắc: đen, xanh, hồng
Size:35/39