115879327_2766686246893712_5646789616948032429_n

Chất da mềm đi êm chân cực
Màu sắc: đen, xanh, hồng
Size:35/39