b58d54550084fcdaa595

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc : đen, nude
-Kiểu dáng: thời trang