107936059_125062325916870_7693896684615394727_n

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc : NÂU
-Kiểu dáng: thời trang