106772964_125062225916880_7585168673447663892_n

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc : NÂU
-Kiểu dáng: thời trang