116102327_973146869801330_442766479065874783_n

-Chất liệu : tổng hợp
-Màu sắc : vàng
-Kiểu dáng: thời trang